Văn hóa doanh nghiệp

Văn Hóa Doanh Nghiệp

“Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp”. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.)

NANOSI Group là nơi gắn kết những con người năng động, giàu trí thức, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, cùng chung một mục tiêu. Mỗi thành viên của NANOSI luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị cốt lõi, sứ mệnh của NANOSI làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Hướng tới mục tiêu “Chất lượng cuộc sống Việt”, mỗi cán bộ công nhân viên đã và đang không ngừng sáng tạo và nỗ lực vì sự phát triển bền vững của Công Ty, góp phần đưa NANOSI thành công ty uy tín đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tối ưu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sức mạnh của NANOSI dựa trên sự hợp tác và đoàn kết của mỗi thành viên thuộc Công ty. Với tinh thần đề cao tính kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp NANOSI được xây dựng trên nền tảng nhân văn và chuyên nghiệp. Văn hóa làm việc tập trung cao độ, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ công nhân viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa NANOSI phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Đó cũng chính là nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, NANOSI đã phát động các hoạt động văn thể, hoạt động vì cộng đồng và các chương trình thi đua như phong trào thi đua trong nội bộ. Các chương trình giúp cho CBNV thay đổi cách tư duy, cách làm việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Toàn bộ CBNV của NANOSI đang từng ngày xây dựng và hoàn thiện nét đẹp văn hóa mang bản sắc riêng của NANOSI.

 

Back to Top
Product has been added to your cart